Regulamin zajęć
Regulamin hipoterapii prowadzonej w Ośrodku Hipoterapeutycznym "PADOK"
  • Regulamin wchodzi w życie od 01. 05. 2012r.
  • Hipoterapia jest indywidualnie dobierana do każdego pacjenta, więc o formie i metodzie zajęć decyduje instruktor prowadzący.
  • O każdej nieobecności na umówionych zajęciach należy odpowiednio wcześniej powiadomić, min. dzień przed zajęciami. Z wyjątkiem zdarzeń losowych, o których także należy poinformować w terminie jak najwcześniejszym - do godz. 900 w dniu zajęć.
  • W przypadku nie pojawienia się na zajęciach hipoterapii i nie poinformowania wcześniej o nieobecności lub poinformowania zbyt późno, będzie doliczana należność za nieprzeprowadzone zajęcia przy następnej hipoterapii.
  • Czas zajęć wynosi 30 min, do tego czasu wliczane jest przywitanie się z koniem, jazda, karmienie oraz żegnanie się z koniem i personelem.
  • Zajęcia zaczynają się o ustalonej porze, każde spóźnienie powoduje skrócenie czasu trwania zajęć. Z wyjątkiem opóźnień z powodu pracowników Ośrodka, kiedy to zajęcia trwają cale 30 min.
  • Uczestniczenie w zajęciach oznacza akceptację regulaminu hipoterapii Ośrodka "PADOK".


Regulamin zajęć - hipoterapia

Projekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja