Opracowania
Jak przekonać do hipoterapii w kilku słowach. - Aleksandra Gładysz


Hipoterapia jest metodą terapeutyczną stosowaną zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, jednakże najczęściej z tej formy terapii korzystają dzieci. Oczywiście u osób dorosłych stosuje się hipoterapię między innymi w takich schorzeniach jak stwardnienie rozsiane czy też w różnych stanach pourazowych, jednakże jest to w tym przypadku praktycznie tylko ćwiczenie ruchowe mięśni, gdyż praca na koniu wymaga naprawdę dużego wysiłku od osoby chorej.

Efekty, jakie można uzyskać przy stosowaniu hipoterapii to głównie zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa kondycji wzrokowo – ruchowej, stymulacja rozwoju psychoruchowego, ćwiczenie orientacji przestrzennej czy też poprawa rozeznania w schemacie swojego ciała oraz rozwijanie samodzielności u pacjentów.

Do najważniejszych aspektów terapii z udziałem konia można zaliczyć między innymi bardzo duże działanie w sferze emocjonalnej, czyli jest to rzecz, której niestety nie da się uzyskać stosując jedynie standardowe ćwiczenia fizyczne i rehabilitacyjne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że dzieci które są pacjentami zajęć hipoterapii wsiadając na konia poznają zupełnie nowy świat, lub też można powiedzieć, że otaczający ich świat poznają zupełnie na nowo. Kiedy dziecko niepełnosprawne wsiada na konia, znacznie wzrasta jego samoocena oraz nastawienie do świata i terapii. Dziecko jeździ na koniu i jest z tego dumne, współpracuje z koniem oraz hipoterapeutą co jest dla niego naprawdę ciężką pracą. De facto hipoterapia dla pacjenta naprawdę jest ciężką pracą, gdyż samo dotknięcie uszu konia albo ogona stymuluje pracę mięśni, dzięki czemu znacznie poprawia się cała kondycja fizyczna.

Co więcej dzięki hipoterapii dzieci obcują także z innymi ludźmi ( na przykład z innymi uczestnikami hipoterapii, z terapeutą, z wolontariuszami oraz innymi osobami) i nie siedzą w domu, co w przypadku wielu schorzeń może niekorzystnie wpływać na psychikę oraz chęć rehabilitowania się. Wszystko to bardzo pozytywnie może wpłynąć na ogólny przebieg rehabilitacji, gdyż „wyjście do ludzi” oznacza najczęściej dużą poprawę samopoczucia chorego, a to jak wiadomo jest rzeczą bardzo ważną. Jest to również bardzo istotne w przypadku osób z zaburzeniami psychologicznymi, które często mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem. Koń może skutecznie pomóc przełamać rożne bariery i strach przed kontaktami międzyludzkimi, co z kolei może dać naprawdę rewelacyjne efekty terapeutyczne.

Zajęcia hipoterapeutyczne nie oznaczają także tylko jazdy na koniu, a jest to cały zestaw ćwiczeń oraz wielu innych zajęć, które wspólnie przyczyniają się do poprawy stanu pacjenta. Przede wszystkim fakt, że terapeutą jest żywe zwierzę, do którego można się przytulić może zdziałać przysłowiowe cuda. Koń jest ciepły, rusza się, można go pogłaskać i poprzytulać. Koń reaguje na dotyk i głos pacjenta, co jest dla niego bardzo intensywnym przeżyciem.

Sam koń, który chodzi w hipoterapii również musi być zwierzęciem wyjątkowym. Musi być to zwierzę spokojne i cierpliwe. Dlatego tylko bardzo inteligentne, spokojne i ufne konie mogą zostać terapeutami. Nie mogą być one także płochliwe, gdyż w przypadku niespodziewanych bodźców takie zwierzę mogłoby się wystraszyć i na przykład zrzucić z grzbietu pacjenta, co mogłoby się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Oczywiście istnieją także rożne przeciwwskazania do uczestniczenia w hipoterapii, jak na przykład rożnego rodzaju alergie na sierść konia czy na siano, niektóre schorzenia kręgosłupa, otwarte rany, ostre choroby infekcyjne czy na przykład zaburzenia mineralizacji kości, jednakże w każdej dziedzinie medycyny oraz terapii różne przeciwwskazania mogą wystąpić. Warto jest pamiętać, że w zajęciach hipoterapeutycznych można brać udział tylko i wyłącznie jeżeli lekarz prowadzący skieruje na nią pacjenta.


Projekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja