Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne - PTHip
Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne


Towarzystwo zostało powołane i działa w celach

1. Popierania i upowszechniania hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci, młodzieży i dorosłych;

2. W celu powstania formy korzystnego oddziaływania psycho- i socjoterapeutycznego oraz pedagogicznego.

3. Doskonalenia i unifikowania umiejętności hipoterapeutów.

4. Zapewnienia swoim członkom dostępu do literatury fachowej i informacji o postępach rehabilitacji w kraju i za granicą.

Dane zaczerpnięte z www.pthip.org.plPolskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne - PTHipProjekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja