Ośrodek patronacki PTHip
21 X 2007 roku nasz ośrodek uzyskał Patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego (PTHip). Wraz z tym faktem dołączyliśmy jako kolejni do grupy kilkudziesięciu Ośrodków Patronackich PTHip.


Ośrodki legitymujące się tytułem "Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego" posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:


1. Funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, wdrażającego obowiązujące standardy - kanony hipoterapii, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.

2. Ośrodki patronackie - realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z programem PTHip - gwarantują wysoką jakość oferowanych usług.

3. Pracownicy ośrodków patronackich mogą korzystać z oferowanych przez PTHip form dokształcania zawodowego, m.in. warsztatów specjalistycznych, szkoleń oraz konferencji, udział w których jest dofinansowany przez Towarzystwo.

4. Najlepsze ośrodki patronackie mogą starać się o uzyskanie prawa do prowadzenia 80-godzinnych praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów.

5. Zarząd zbiera opinie i informacje o ośrodkach hipoterapii, w tym przede wszystkim te formułowane przez lekarzy specjalistów Towarzystwa - przy okazji skierowań na turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią.

6. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów.

Dane zaczerpnięte z www.pthip.org.plProjekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja