Kadra
Nasza kadra składa się ze specjalistów, nie tylko posiadających wszystkie niezbędne uprawnienia w zakresie hipoterapii, ale także wyróżniających się doświadczeniem oraz wiedzą z przyległych hipoterapii dziedzin.


mgr Katarzyna Śmietana Z Ośrodkiem Padok związana jest od 2007 roku. Zaczęła jako wolontariuszka prowadząca konia w trakcie zajęć.

W 2009 roku ukończyła studia na kierunku fizjoterapia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W tym samym czasie uzyskała tytuł Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Hipoterapia przyznany przez PTHip w Warszawie.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń powiązanych tematycznie z aktywnością zawodową m.in. kurs masażu klasycznego i leczniczego, kurs Kinesiotapingu, ukończyła także podyplomowe studia dotyczące Innowacyjnych Technik SPA.

Regularnie uczestniczy w konferencjach hipoterapeutycznych oraz warsztatach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz Stowarzyszenia – Hipoterapia, hipika i środowisko.

Współpracowała z Fundacją Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych.

Podczas hipoterapii pracuje przede wszystkim z dziećmi i dorosłymi z problemami neurologicznymi i ortopedycznymi takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wady postawy, osłabione lub wzmożone napięcie mięśniowe czy SM. Zajmuje się także rehabilitacją osób dorosłych oraz jest pracownikiem specjalistycznego sklepu medycznego.
mgr Katarzyna Śmietana - hipoterapia
mgr Monika Kromolan Certyfikat kończący kurs hipoterapii organizowany przez Oddział Małopolski PTHip otrzymała w 2011 roku.

Regularnie uczestniczy w konferencjach hipoterapeutycznych oraz warsztatach. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz Stowarzyszenia – Hipoterapia, hipika i środowisko.

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Oligofrenopedagogika, oraz studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest również absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Brała również udział w licznych warsztatach poświęconych pracy z dziećmi. Uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez dr M. Grycman z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się opartych na metodzie aktywizacji i superwizji (AAC).
Zajmuje się także terapią czaszkowo- krzyżową (terapia cranio-sacralna).

Aktualnie jest także pracownikiem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Katowicach. Współpracuje również z Fundacją Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych.
Monika Kromolan - hipoterapia
mgr Magdalena Churas Z Ośrodkiem Padok związana jest od 2011 roku. Zaczęła jako wolontariuszka prowadząca konia w trakcie zajęć hipoterapii.

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach a w roku 2015 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii.

W roku 2014 zaczęła kurs hipoterapii organizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w Krakowie oraz uzyskała tytuł instruktor hipoterapii.

Podczas zajęć pracuje głównie z dziećmi oraz dorosłymi z problemami ortopedycznymi oraz neurologicznymi.
Magdalena Churas - hipoterapia
Magdalena Blitek W roku 2007 uzyskała stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne w Warszawie.

Od tego czasu zdobywała doświadczenie zawodowe w "Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kęble" oraz w "Fundacji Pociechom" w Warszawie.

Najczęściej pracuje z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera. Bardzo ceni sobie rolę konia jako współterapeuty.

Z ośrodkiem „Padok” związana od roku 2015.
Magdalena Blitek - hipoterapia

Magdalena Blitek - hipoterapia
mgr Michał Stogniew Ukończył w 2000 roku kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością – Hipoterapia zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne. Od tego czasu jest aktywnym hipoterapeutą i członkiem PTHip, a od 2012 roku członkiem zarządu głównego. W 2001 roku założył w Katowicach Ośrodek Hipoterapeutyczny "PADOK", a w 2007 roku z Jego inicjatywy powstało "Stowarzyszenie – Hipoterapia, hipika i środowisko", w którym do dziś pełni funkcję prezesa.

Współpracował jako hipoterapeuta z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie, oraz pracuje w OREW im. Dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach.

W 2010 roku Michał Stogniew ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, co dało podstawy do objęcia funkcji nauczyciela gry na akordeonie w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie, oraz instruktora prowadzącego zajęcia muzykoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek", jak również kierownika kapeli Zespołu Pieśni "Kobiórzanie" w Kobiórze.
mgr Michał Stogniew - hipoterapia i muzykoterapia
mgr Dagmara Rodek W 2010 roku ukończyła kurs instruktora rekreacji ruchowej ze spec. jazda konna. Jest absolwentką Politechniki Częstochowskiej na kierunku zarządzanie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kier. pedagogika resocjalizacyjna. Aktualnie w trakcie zdobywania kwalifikacji technika weterynarii.

Jest członkiem Stowarzyszenia – Hipoterapia, hipika i środowisko. Z ośrodkiem Padok związana jest od 2012 roku wcześniej doświadczenie zdobywane w stajniach na terenie województwa śląskiego.

Aktualnie w Ośrodku Padok jest również trenerem zawodników paraujeżdżeniowych oraz organizatorem lokalnych zawodów jeździeckich.
mgr Dagmara Rodek - rekreacyjna jazda konna


Stogniew - hipoterapeuta na Śląsku

Projekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja