Witamy


Hipoterpia w ośrodku Padok Witamy na stronie Ośrodka Hipoterapeutycznego "PADOK" w Katowicach.

Ośrodek nasz jest ośrodkiem patronackim Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego oraz posiada certyfikat Ośrodka Turystyki Jeździeckiej Afiliowanego przy PTTK.

Ośrodek współpracuje z PTTK oddział Mysłowice.

Od momentu powstania w 2001 roku podstawą jego działalności było prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych, jednak w miarę zapotrzebowania oferta została poszerzona o szereg innych usług takich jak: nauka jazdy konnej, kuligi, przejażdżki bryczką, organizacja imprez plenerowych, warsztatów, konferencji itd.


Ośrodek dysponuje pastwiskiem, okólnikiem, małym maneżem do hipoterapii oraz większym do jazdy konnej. Dostępna jest także kryta ujeżdżalnia oraz świetlica z kominkiem.

Ponieważ ośrodek graniczy z lasem mamy również wyznaczoną leśną ścieżkę konną.

Z ośrodkiem współpracuje zespół hipoterapeutyczny składający się z : hipoterapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarza i muzykoterapeutów, co gwarantuje fachowość i efektywność prowadzonych przez nas zajęć.

Ośrodek prowadzi szeroko pojętą współpracę z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szkołami, oraz uczelniami wyższymi w zakresie prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych dla ich podopiecznych jak również prowadzenia praktyk dla studentów i akcji edukacyjno - warsztatowych w zakresie hipoterapii.W stałym porozumieniu z nami są m.in.:
 • Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
 • Stowarzyszenie - Hipoterapia, hipika i środowisko
 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "SKARBEK" w Mysłowicach
 • P.S.O.U.U. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Dr M. Trzcińskiej-Fajfrowskiej w Katowicach
 • Szkoła Specjalna w Mysłowicach
 • Szkoła Specjalna w Rudzie Śląskiej
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa - kierunek fizjoterapia
 • Caritas Archdiecezji Katowickiej - Ośrodek Błogosławiona Karolina
 • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "AKCENT"
 • Warsztat Terapii Zajęciowej "PROMYK"
 • Przedszkola integracyjne
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Hipoterapii „Konie Dzieciom” z Opola
 • Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie
 • Mysłowicki oddział PTTK
Itp.

Katowice - hipoterapia Michał StogniewProjekt - Hipoterapia Przyjazna Rehabilitacja